Jeg har længe været betaget af MathJax, som bl.a. benyttes på math.stackexchange.com og ProofWiki.  Det imponerende er, at man med MathJax kan skrive matematiske formler inline i sin HTML vha. TeX eller MathML, og formlerne laves vha. smart brug af fonte, således at formlerne skalerer med teksten i modsætning til pre-MathJax, hvor det var kotyme at gå den smertefulde gang, hvor formler blev indsat i HTML’en med gifs, som man f.eks. ser det på WikiPedia.

For at bruge MathJax skal man linke til den relevante JavaScript fil, og man skal konfigurere delimiters til inline brug af Tex syntaks:

  1: <script type="text/x-mathjax-config">
  2:  MathJax.Hub.Config({tex2jax: {inlineMath: [['$','$'], ['\\(','\\)']]}});
  3: </script>
  4: <script type="text/javascript"
  5:  src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML">
  6: </script>

Som i sædvanlig TeX, kan man nu bruge $ til at lave formler.  Følgende TeX giver f.eks. formlen nedenunder (som er Jensens’ Ulighed – courtesy of ProofWiki).

\displaystyle \phi\left(\frac {\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k} {\sum_{k=1}^n \lambda_k}\right) \le \frac {\sum_{k=1}^n \lambda_k \phi\left({x_k}\right) } {\sum_{k=1}^n \lambda_k}

$\displaystyle \phi\left(\frac {\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k} {\sum_{k=1}^n \lambda_k}\right) \le \frac {\sum_{k=1}^n \lambda_k \phi\left({x_k}\right) } {\sum_{k=1}^n \lambda_k}$

CodeMaid er for alle os, der gør en dyd ud af at arrangere sin kode pæn og læsbar. Desværre ved vi jo også af erfaring, at man ikke skal være langt inde i et projekt før der bliver fokuseret mere at skidtet virker og kan leveres til tiden, end at koden kan læses næste gang man har næsen nede i linjerne i en given del af applikationen.

Jeg har længe brugt StyleCop til at forcere ensartet kodestil, men nogle gange er det noget trivielt at flyttet rundt på metoder, slette blanke linjer m.v. for at tilfredsstille StyleCop. Dette er heldigvis én af CodeMaids mange features, og yderligere kan metoder, felter etc. sorteres alfabetisk, så navigationen bliver endnu lettere.

Når man så er i gang med at rydde op i sin kode, så kan man også kaste et blik på den McCabe complexity score, som beregnes. Den siger noget om hvor kompleks en metode er og vil give en god indikation af hvor en refaktorering er nødvendig (eller hvor man skal starte sit code review).

Du finder CodeMaid som Visual Studio Extension her. Selvom den aktuelle version pt. er 0.4.2 så er den stabil og fungerer upåklageligt i VS2010.