I WPF benyttes INotifyPropertyChanged hyppigt ifm. binding af view model til view.  De fleste er nok stødt på en variant af følgende standardimplementation:

public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

protected virtual void OnPropertyChanged(string propertyName)
{
  PropertyChangedEventHandler handler = this.PropertyChanged;
  if (handler != null)
  {
    var e = new PropertyChangedEventArgs(propertyName);
    handler(this, e);
  }
}

I ens view model kaldes OnPropertyChanged i get’eren i de properties, der indgår i binding til view:

public string SomeProperty
{
  get { return _someProperty; }
  set
  {
    if (_someProperty != value)
    {
      _someProperty = value;
      OnPropertyChanged("SomeProperty");
    }
  }
}
 

Det er naturligvis vigtigt, at parameteren til OnPropertyChanged er det samme som navnet på ens property.  Jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har glemt at opdatere det navn, når jeg har ændret navn på min property.  Man opdager hurtigt fejlen, men hvor det dog irriterende.  Så jeg har lavet en alternativ og meget simpel version af OnPropertyChanged, som benytter expression trees.  Den ser således ud:

protected virtual void OnPropertyChanged<T>(Expression<Func<T>> e)
{
  var member = (MemberExpression) e.Body;
  OnPropertyChanged(member.Member.Name);
}

 

Den nye overload kaldes med en lambda:

OnPropertyChanged(() => SomeProperty);

Hvis jeg fremover ændrer navnet på min property, vil VS2008 automatisk opdatere i min lambda.  Lamdaudtrykket skal have den form, som er vist ovenfor, ellers får man en exception.

Desværre løser det ikke alle problemer med renames, da jeg stadigvæk selv skal huske at opdatere i XAML-filen.