Jeg har for lang tid siden skrevet et indlæg på dotninjas om, hvordan man laver en single file generator (også kaldet et custom tool) til Visual Studio.  Desværre ligger det så lang tid tilbage, at jeg ikke kan grave et link frem.  En single file generator benyttes mange steder til at genere kode ud fra indholdet af en anden fil.  For eksempel benyttes det af Entity Framework til at lave klasser ud fra en XML fil som vist på billedet herunder, hvor Custom Tool er sat til “EntityModelCodeGenerator”.

CustomTool

For at lave en Single File Generator skal man implementere nogle bestemte COM interfaces og registrere sin dll på en bestemt måde i registry, og metoden fra min gamle (bortkomne) artikel har fungeret fint indtil fornylig, hvor jeg langt om længe fik mig en Windows 7 64 bit boks på arbejdet.  Jeg har prøvet alt på den maskine både med Wow32To64, og hvad ved jeg.  Men VS 2010 blev ved med fuldstændig at ignorere mit gamle custom tool.

På MSDN er der dokumentation af, hvordan man laver Single File Generators, og der findes også et sample i VS SDK’en, som beskriver, hvordan man kan lave en Single File Generator vha. VS Extensions.  Eksemplet virker fint, men det er ikke særlig godt beskrevet.  Især er det ikke beskrevet, hvordan man sætter projektet op til at blive kompileret helt korrekt, så registry entries bliver genereret korrekt.  Det håber jeg, at dette indlæg kan råde bod på.

Målet er at lave en Single File Generator, der nemt kan distribueres vha. af en .vsix pakke, så den nemt kan installeres som en Visual Studio Extension.  Dette er noget nemmere end min gamle metode, hvor der skulle registreres en dll vha. regasm.exe.

Det er en forudsætning, at man har Visual Studio Service Pack 1 samt Visual Studio SDK Service Pack 1 installeret.  Når SDK’en er installeret, er der adgang til et par VS projekttemplates, som kan bruges til at lave VS Extensions.  Til at lave en Single File Generator, skal man bruge den template, der hedder “VSIX Project”.

vsixproject

Efter projektet er oprettet, skal man først tilføje nogle referencer til en række dll’er for at få fat i de rigtige COM interfaces.  Det drejer sig om følgende:

 • EnvDTE
 • EnvDTE80
 • Microsoft.VisualStudio.Designer.Interfaces
 • Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop
 • Microsoft.VisualStudio.Shell.10.0
 • Microsoft.VisualStudio.Immutable.10.0
 • Microsoft.VisualStudio.Interop
 • Microsoft.VisualStudio.Interop.8.0
 • Microsoft.VisualStudio.Interop.9.0
 • Microsoft.VisualStudio.Interop.10.0
 • VSLangProj
 • VSLangProj2
 • VSLangProj80

Det er muligt, at nogle enkelte referencer ikke er nødvendige.  Det har jeg ikke testet.  Det er i øvrigt vigtigt, at alle referencer har “Embed Interop Types” sat til “False”.

EmbedInteropType

Med det ovennævnte sample følger nogle standardimplementationer af to interfaces IVsSingleFileGenerator og IObjectWithSite.  Det nemmeste er at bruge disse implementationer, så vi kopierer BaseCodeGenerator.cs og BaseCodeGeneratorWithSite.cs.  Bemærk, at BaseCodeGenerator indeholder nogle Trace.WriteLine statements, man skal fjerne for at kompilere, hvis man kopierer de to klasser direkte fra eksempelkoden.

Dernæst tilføjes filen CodeGeneratorRegistrationAttribute.cs, som kommer med SDK’en, og som standard ligger under “C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 2010 SDK SP1\VisualStudioIntegration\Common\Source\CSharp\RegistrationAttributes\”.  Denne klasse indeholder en implementation af en custom attribute, som VS benytter til at generere de nødvendige registry entries i en såkaldt .pkgdef fil.  Mere om det om lidt.

Det er nu tiden til at implementere selve kodegenereringen.  Dette gøres ved at tilføje en klasse, som skal nedarve fra BaseCodeGeneratorWithSite.

  [ComVisible(true)]
  [Guid("A4008ECD-02C6-418F-A0BD-083461479064")]
  [CodeGeneratorRegistration(typeof(DotNinjasCodeGenerator), 
    "DotNinjas sample C# code generator", 
    vsContextGuids.vsContextGuidVCSProject, 
    GeneratesDesignTimeSource = true)]
  [ProvideObject(typeof(DotNinjasCodeGenerator))]
  public class DotNinjasCodeGenerator : BaseCodeGeneratorWithSite
  {
    protected override byte[] GenerateCode(string inputFileContent)
    {
      return Encoding.ASCII.GetBytes("// Some generated code goes here");
    }
  }

Ikke overraskende er det metoden GenerateCode, der kaldes af VS, når man kører sit custom tool.  Parameteren inputFileContent vil indeholde indholdet af den fil, som vores custom tool bliver anvendt på.

Bemærk den imponerende række attributes på klassen.

Klassen skal nødvendigvis være COM visible og dermed også have en Guid attribute (husk også at gøre hele assembly COM visible).  CodeGeneratorRegistration benyttes som nævnt til at generere de nødvendige registry settings automatisk.  Disse registry settings ryger i en .pkgdef fil.  Bemærk vsContextGuids.vsContextGuidVCSProject som angiver, at vores kodegenerator vil generere C# kode.  ProvideObject fortæller VS, hvilken klasse der skal oprettes til at generere koden.  Det er et krav, at klassen markeret med ProvideObject skal have en default constructor.  Bemærk at det lidt overraskende er ProvideObjectAttribute, der bestemmer navnet på vores generator.  Dvs. i dette eksempel er det “DotNinjasCodeGenerator”, der skal benyttes som navnet på vores custom tool i VS.

Projektet er nu klar til at kompilere, og der kommer ganske rigtigt en .vsix fil ud som resultat.  Desværre er det ikke nok.  Der mangler en dll og der mangler en .pkgdef fil med de nødvendige registry entries.  For mig var det lidt et mysterium, hvordan jeg fik disse filer genereret, men det kræver, at man redigerer direkte i .csproj filen.  Så start din favorit csproj editor (såsom notepad) og slet følgende linjer:

  <GeneratePkgDefFile>false</GeneratePkgDefFile>
  <IncludeAssemblyInVSIXContainer>false</IncludeAssemblyInVSIXContainer>
  <IncludeDebugSymbolsInVSIXContainer>false</IncludeDebugSymbolsInVSIXContainer>
  <IncludeDebugSymbolsInLocalVSIXDeployment>false</IncludeDebugSymbolsInLocalVSIXDeployment>
  <CopyBuildOutputToOutputDirectory>false</CopyBuildOutputToOutputDirectory>
  <CopyOutputSymbolsToOutputDirectory>false</CopyOutputSymbolsToOutputDirectory>

GeneratePkgDefFile skal væk, så vi får vores .pkgdef fil, og CopyBuiltOutputToOutputDirectory forhindrer, at der bliver kompileret en dll.  Tilføj desuden følgende PropertyGroup i .csproj filen og gem den:

 <PropertyGroup>
  <RegisterOutputPackage>true</RegisterOutputPackage>
  <RegisterWithCodebase>true</RegisterWithCodebase>
 </PropertyGroup>

Efter reload af den nye projektfil, vil en kompilering give følgende output:

projectoutput

Man kan nu teste pakken ved at trykke F5 for debug, hvilket vil starte en ny instans af VS, hvor man kan afprøve vores custom tool.  Vi vil i stedet prøve vores vores custom tool i den virkelige verden.  Så start med at lukke alle instanser af VS og dobbeltklik på .vsix filen og tryk “Install”.  Dette vil installere vores custom tool som en VS Extension, og ved opspart af VS vil man ganske rigtigt kunne finde DotNinjasSingleFileGenerator som installeret extension.  Ønsker man at angive en lidt mere sigende beskrivelse end bare “Empty VSIX project”, kan det gøre ved at rette i source.extension.vsixmanifest filen i VS.

extension

For at teste DotNinjasSingleFileGenerator, opret et nyt C# projekt, tilføj en fil af en type, som normalt ikke benyttes i et C# projekt (f.eks. en .txt fil men ikke en .cs fil) og angiv DotNinjasCodeGenerator som custom tool, da det var DotNinjasCodeGenerator, der blev angivet som type til ProviderObjectAttribute.

customtoolinaction

Højreklik på din fil og vælg “Run custom tool”, hvilket vil resultere i en .cs fil indholdende den genererede kode.

Vi er nok mange, der kan blive enige om, at iTunes er lige så dårligt, som iPhone er fed. Forleden kom jeg dråben, der fik mit bæger til at flyde over, og iTunes blev afinstalleret.

Det var i forbindelse med, at jeg forsøgte at opgradere min Windows Vista Ultimate til Windows 7 Ultimate.  Inden installationen blev jeg advaret af Windows 7 installationsprogrammet om, at iTunes måske ikke ville fungere korrekt efter opgraderingen, men det valgte jeg at se stort på.  "Der kan vel ikke ske noget ved, at det ligger der", tænkte jeg.

Installationen forløb glat.  Efter opgraderingen var slut, og maskinen genstartede første gang, fik jeg den frygtede Blue Screen of Death.  Heldigvis er Windows 7 cool nok til at rulle tilbage til den oprindelige installation, når den ikke kan genstarte.  Sejt.

Jeg fjernede et par programmer såsom MagicDisk, og prøvede igen.  Samme resultat.

Jeg fjernede et par andre programmer og hev stikkene til printere og andet løst hardware ud.  Samme resultat.

Husk at hver gang gik der 1-2 timer, før maskinen genstartede.

Jeg afinstallerede iTunes.  Det virkede!

iTunes kommer ikke tilbage på min hjemmemaskine foreløbig.  Til gengæld er jeg indtil videre glad for Windows 7.