For at markere at vi nærmer os 4-årsdagen for diagnosticeringen af min type 1 diabetes, har jeg tænkt mig at relancere www.styrdindiabetes.dk.  Jeg startede det for 3½ år siden, men jeg blev aldrig rigtig selv tilfreds med hverken design eller funktionalitet, og et make-over er hårdt tiltrængt.

Baggrund

En type 1 diabetiker producerer ikke selv insulin.  Mange tror fejlagtigt, at insulin neutraliserer sukker, men insulin hjælper kulhydrater med at blive optaget i kroppens celler.  Når der ikke er noget insulin, kan en diabetiker ikke optage sukkerstoffer fra blodet, og blodsukkeret stiger.  Derfor skal diabetikere indsprøjte insulin i huden, for at hjælpe kroppen til at optage kulhydraterne. 

Indtager man for meget insulin ift., hvad man spiser af kulhydrater, får man for lavt blodsukker (hypoglykæmi), hvilket i løbet af få minutter kan forårsage ildebefindende (insulinchok), og - hvis det ikke behandles hurtigt - bevidstløshed og død.

På den anden side kan for lidt insulin give for højt blodsukker (hyperglykæmi).  Har man for højt blodsukker over en længere periode, kan det give blindhed, fodsår som ikke kan hele (hvilket ofte ender i amputation), manglende følsomhed i fødderne, lever- og nyreskader, hjertekarsygdomme osv.  Listen er lang.  På kort sigt kan hyperglykæmi resultere i ketoacidose, som er en akut livstruende situation, hvor kroppens celler begynder at danne syre pga. manglende sukker.

Dagbog

Som det fremgår, er det yderst vigtigt for en diabetiker at have fuldstændig kontrol over blodsukkeret.  Det gør man ved flere gange dagligt at måle sit blodsukker.  Det gøres med specielle (og pænt dyre) apparater, som kan måle på blod presset ud gennem et hul, man prikker i sin finger eller i sit øre.  Personligt er jeg meget perfektionistisk mht. blodsukkermålinger, og jeg måler gerne op til 10 gange dagligt (det går naturligvis hårdt ud over mine fingre).

Behovet for insulin er indiviuelt og veksler meget fra person til person.  Desuden er der mange faktorer, der spiller ind: Kost, motion, stress, betændelsestilstand i kroppen, smerter (som f.eks. hovedpine), feber, søvn osv.  For at få en forståelse af ens eget insulinbehov, anbefales alle diabetiker i perioder af f.eks. en måneds længde at føre dagbog over blodsukkermålingerne.

Styrdindiabetes.dk

Det er her styrdindiabetes.dk kommer ind.  Styrdindiabetes.dk er en online dagbog for blodsukkermålinger.  Normalt fører man dagbog i en bog, men jeg synes, det er for besværligt, og der er sjældent plads til at gøre notater om motion og andre påvirkninger.  Derfor skal styrdindiabetes.dk være let at bruge og være tilgængeligt på alle platforme (mobil, tablet og desktop).

Min drøm er, at blodsukkerapparaterne bliver udstyret med et SIM-kort, så data automatisk overføres til en web service.  Men producenterne befinder sig stadig i forrige århundrede hvad angår design på apparaterne, så indtil da skal den manuelle registrering være så nem som muligt.

Mål

Jeg har følgende mål med relaceringen af styrdindiabetes.dk:

  1. Nyt og forbedret website hvad angår design og funktionalitet.
  2. Tilegnelse af kompetencer indenfor det nye “hotte” som Single Page Applications (SPAs) vha. Windows Azure Mobile Service, knockout.js, jQuery og Twitter Bootstrap.

Jeg betegner mig selv som nybegynder ud i kunsten af lave SPAs, så det bliver en spændende proces.  Jeg vil forsøge at beskrive, hvad jeg måtte møde af udfordringer her på dotninjas.dk.

Kommentarerne er lukkede