Har man et web site, der kører under https, vil requests til http typisk fejle.  Derfor er det god service overfor besøgende at omdirigere http requests til https.

Jeg faldt over nedenstående til at sætte det op på Azure Cloud Services.  Man tilføjer det til web.release.config, så reglen kun bliver brugt for release build – dvs. typisk ifm. publish til Azure i produktionsmiljø.

<configuration>
 <!-- ... -->
 <system.webServer>
  <rewrite xdt:Transform="Insert">
   <rules>
    <rule name="RedirectToHTTPS" stopProcessing="true">
     <match url="(.*)" />
     <conditions>
      <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
     </conditions>
     <action type="Redirect" url="https://{SERVER_NAME}/{R:1}" redirectType="Permanent" />
    </rule>
   </rules>
  </rewrite>
 </system.webServer>
</configuration>
Kommentarerne er lukkede